کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی کارگران رسمی شرکت نفت وگاز آغاجری

روز یکشنبه 13 اسفندماه ، کارگران رسمی شرکت بهره برداری نفت و گاز ” آغاجاری”، مثل همیشه استوار و پایدار مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع اعتراضی برپا کردند.

کارگران خواستار، حذف کامل سقف‌حقوق،حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی،بازگردانده شدن کسورات مازاد مالیاتی،اجرای کامل ماده ده، پرداخت بک‌پی ناشی از تأخیر در اجرای آن و عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت می باشند.