کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در تهران

شماری از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی سراسر کشور روز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه، در اعتراض به تبعیضات حقوقی اعمال شده برای این نیروها در مقابل و داخل دفتر اصلی این وزارتخانه در تهران تجمع کردند.

کارکنان معترض نسبت به‌عدم پیگیری‌های مسئولین دولت برای پایان ناترازی حقوق پرسنل این مجموعه و تبعیضات صورت گرفته در حقوق و مزایای جانبی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و از بین رفتن تبعیضات حقوقی بین دستگاهی و بین استانی اعتراض دارند.