کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی کارکنان استانداری ایلام

گردهمایی اعتراضی کارکنان استانداری ایلام4

کارکنان استانداری ایلام  روز شنبه 18 فروردین ماه، در محل استانداری ایلام

در اعتراض به وضعیت نامناسب حقوق و معیشت دست به گردهمایی اعتراضی زدند.

این تجمع در اعتراض به پایین بودن حقوق و دستمزد صورت گرفت.کارکنان از مسئولین مربوطه خواستند به مطالبات و خواسته های آنان رسیدگی کنند. گفتنی است که در بین تجمع کنندگان، تعدادی از فرمانداران و مدیران کل سابق استانداری دیده می شدند.