کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی پرستاران در یاسوج

روز چهارشنبه 23 اسفندماه، پرستاران بیمارستان  بهشتی یاسوج در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان در محوطه بیمارستان تجمع کردند.

پرستاران معترض، خواهان واریز یک سال تعرفه و میزان کارانه یک ساله خود هستند که طی ماه های اخیر واریز نشده است. گفتنی است، برخی از پرستاران هفت ماه کارانه و یک سال تعرفه شان پرداخت نشده است. اعتراضات معیشتی و صنفی کادر درمان و به ویژه پرستاران در حالی ادامه دارد که مقام های نظام پرستاری در ایران وضعیت مهاجرت پرستاران از کشور را در مرز بحران توصیف کرده و نسبت به عواقب کمبود پرستار و نارضایتی شغلی بیش از ۹۰ درصد از پرستاران در کشور هشدار داده‌اند.