کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی پرستاران در مشهد و اهواز

روز سه شنبه 7 آذر ماه ۱۴۰۲،پرستاران و کادر درمانی در شهرهای مشهد و اهواز با برپایی تجمع نسبت به وضعیت معیشتی نامناسب و بی‌توجهی مسئولان تجمع اعتراضی برپا کردند.

طبق گزارشات منتشر شده،پرستاران در شهرهای مشهد و اهواز تجمع اعتراضی برپا کرده و نسبت به تعرفه‌گذاری‌ها در حقوق پرداختی به پرستاران و سطح پایین حقوق خود اعتراض کردند، و خواهان رسیدگی به معضلات صنفی و معیشتی این قشر شدند. آنها همچنین  نسبت به افزایش ساعات کار و اعمال اضافه کاری اجباری و پرداخت نشدن مزایا اعتراض کردند. همچنین ساعت کار موظفی پرستاران را از ۱۶۰ ساعت در ماه به ۱۷۵ ساعت افزایش داده اند، بدون آنکه به دستمزدهای آنان افزوده شود . برای هر پرستار نیز در ماه ۵۰ ساعت اضافه کاری اجباری تعیین شده است.