کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی پرستاران در شیراز

پرستاران و کادر درمان بیمارستان‌های شیراز، روز دوشنبه 21 خرداد ماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود در مقابل استانداری فارس تجمع اعتراضی برگزار کردند.

معترضان با برپای تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان علوم پزشکی خواستار پیگیری مشکلاتشان توسط مسئولان رژیم شدند. آنها نسبت به تعرفه‌گذاری‌ها در حقوق پرداختی به پرستاران و سطح پایین حقوق اعتراض دارند و خواهان رسیدگی به معضلات صنفی و معیشتی خود شده‌اند. آنها همچنین نسبت به افزایش ساعات کار و اعمال اضافه کاری اجباری و پرداخت نشدن مزایا نیز اعتراض کرده اند.