کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی مشترک بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی در اهواز

شماری از بازنشستگان تأمین‌اجتماعی، کشوری و فرهنگیان بازنشسته اهواز روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ماه، مجدداً و در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل ساختمان استانداری خوزستان دست به تجمع زدند.

بازنشستگان نسبت به اجرایی نشدن “طرح همسان‌سازی حقوق و مزایا،افزایش مشکلات اقتصادی،عدم برخورداری از حمایت های بیمه درمانی و محرومیت از تامین مایحتاج اولیه زندگی” معترض هستند.آنها در تشریح مطالبات خود می‌گویند:حقوقشان برای گذراندن زندگی ناکافی‌ست و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وعده‌ای است که هنوز محقق نشده است.