کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی متقاضیان خودرو پژو

شماری از حواله‌داران خودروی پژو پارس، روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه، با برپایی تجمع مقابل ساختمان سازمان تعزیرات در تهران نسبت به گرانتر شدن قیمت نهایی خرید این خودرو اعتراض کردند.

شهروندان معترض، سال گذشته هرکدام مبلغ صد میلیون تومان را برای ثبت نام پرداخت کرده‌اند و در حالی که موعد تحویل خودروهایشان پاییز و زمستان سال جاری ابلاغ شده بود، تاکنون فراخوانی برای ثبت قرار داد و تکمیل وجه دریافت نکرده‌اند. تجمع کنندگان تهدید کرده اند در صورت عدم پاسخگویی مسئولین به تجمعات خود تا رسیدن به خواسته هایشان ادامه خواهند داد.