کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی مالباختگان شرکت طراوت نوین

شماری از مالباختگان شرکت رضایت خودرو و طراوت نوین تاکستان روز سه شنبه 8 خرداد ماه، با برگزاری تجمع مقابل استانداری خواهان رسیدگی مسئولان این مجموعه به مطالبات و رفع بلاتکلیفی خود شدند.

غارت‌شدگان با برپایی تجمع و سردادن شعار در مقابل استانداری از مسئولان خواستند تا به شکایات آنها رسیدگی شود. گفتنی است، محمدرضا غفاری از اعضای سپاه پاسداران رژیم مبالغ هنگفتی از هزاران متقاضی خودرو دریافت کرده و نه تنها خودروها را به آنها تحویل نداده، بلکه با استفاده از نفوذ و رانت خود حاضر به پاسخگویی به مالباختگان نیست.