کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی مالباختگان شرکت‌های خودروی طراوت نوین

مالباختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین (غفاری) روز پنجشنبه 9 آذرماه، با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل استانداری قزوین شعار “استاندار بی‌غیرت، استعفا، استعفا” سردادند.

طبق گزارشات منتشر شده، معترضان خواهان رسیدگی مسئولان به پرونده کلاهبرداری شرکت‌های خودرویی شدند. گفتنی است، پیشتر نیز غارت‌شدگان شرکت‌های رضایت خودرو و طراوت نوین با برپایی تجمع مقابل اداره کل دادگستری استان قزوین پیگیر بازگرداندن سرمایه‌های خود شده بودند. محمدرضا غفاری از اعضای سپاه  پاسداران رژیم و صاحب شرکت رضایت خودرو در استان قزوین است که مبالغ هنگفتی از هزاران متقاضی خودرو دریافت کرده و نه تنها خودروها را به آنها تحویل نداده، بلکه با استفاده از نفوذ و رانت خود حاضر به پاسخگویی به مالباختگان نیست.