کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی جوانان جویای کار در هفت تپه

گردهمایی اعتراضی جوانان جویای کار در هفت تپه2

جمعی از شهروندان جویای کار روز سه شنبه 29 خرداد ماه، در مقابل مجتمع کشت و صنعت هفت تپه تجمع کرده و خواستار اشتغال جوانان بومی شدند.

شماری از جوانان جویای کار هفت تپه برای چهل و هشتمین روز متوالی مقابل مجتمع کشت و صنعت هفت تپه تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مسئولان این شرکت در ارتباط با اشتغال جوانان بومی شدند. این جوانان پلاکاردهایی خطاب به مدیر عامل نیشکر هفت تپه در دست داشتند که در آن خواهانِ اشتغال در مجتمع کشت وصنعت هفت تپه شدند. گفتنی است، شرکت نیشکر هفت تپه علارغم داشتن بزرگترین منابع نیشکر در کشور،به بهانه مشکلات مالی از جذب جوانان بومی هفت تپه خودداری می کند.