کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی جمعی از کارگران با خانواده هایشان در زابل

گردهمایی اعتراضی جمعی از کارگران با خانواده هایشان در زابل1

شماری از کارگران به همراه خانواده های خود روز شنبه 26 خرداد ماه، در اعتراض به تورم افسارگسیخته و دستمزدهای زیر خط فقر، با در دست داشتن پلاکاردهایی در میدان بشیرالله شهر زابل تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند.

به گفته نماینده معترضان، فقر بی‌سابقه در ایران، چهره خشن خود را در گرسنگی، فلاکت، سوء تغذیه، بی‌سرپناهی، کاهش امید به زندگی و افزایش خودکشی‌ها نمایان می‌سازد،گسترش بیکاری، تورم افسار گسیخته، کاهش ارزش پول ملی، ، عدم اختصاص بودجه کافی برای تولید، صرف هزینه‌های هنگفت در جنگ‌های نیابتی، ناکارآمدی، فساد، رانت و تبعیض نهادینه شده در ساختار سیاسی، از جمله عواملی است که به کاهش قدرت خرید خانوار و تشدید فقر و سوء تغذیه در خانواده‌های کم‌درآمد در ایران انجامیده است.