کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی تراکتورداران چابهار و دشتیاری

شماری از تراکتور داران چابهار و مناطق دشتیاری روز سه شنبه ۲۲ خرداد ماه ،در اعتراض به قطع سهمیه سوخت دستگاه های کشاورزی، مقابل فرمانداری و اداره جهاد کشاورزی چابهار تجمع کردند.

به گفته معترضان، حدود سه ماه هست که سوخت تراکتورداران قطع شده است. هیچ کس نه جهاد کشاورزی و نه فرمانداری پاسخ گو نیست و کشاورزان سر در گم شده اند. به گفته یکی از تراکتورداران، فرمانداری در را به روی معترضین باز نکرده و مسئوولین مربوطه از پاسخگویی به کشاورزان تفره رفته اند.