کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

گردهمایی اعتراضی بازنشستگان کشوری در کرمانشاه

شماری از بازنشستگان کشوری، مخابرات، و تامین اجتماعی درکرمانشاه روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان مجدداً مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری  دست به تجمع زدند.

طبق گزارشات منتشر شده،این بازنشستگان خواستار پیگیری دادخواهانه برای”خواست های به حق معیشتی و کرامت انسانی خود” لغو تهدیدات و دستگیری  دادخواهان و پرونده سازی های امنیتی” و آزادی بی قید و شرط معلمان و فعالین اجتماعی در  زندان” هستند. گفتنی است معترضان همچنین خواستار بهبود وضعیت معیشت و افزایش سطح خدمات رفاهی می باشند.