کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی بازنشستگان صنایع فولاد

شماری از بازنشستگان صنایع فولاد در اصفهان، مازندران و تهران روز یکشنبه 26 فروردین ماه، با برپایی تجمعی نسبت به شرایط بد معیشتی خود اعتراض کردند.

این بازنشستگان با تجمع مقابل صندوق بازنشستگی فولاد واقع در شهر محل سکونت خود بار دیگر بر اجرای کامل همسان‌سازی،دریافت مطالبات معوقه،تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد و افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ بر اساس نرخ تورم تاکید کردند. بازنشستگان  همچنین خواستار رسیدگی مقامات به خواسته‌هایشان شدند.