کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی اهالی ریمدان در اعتراض به تیراندازی بسوی سوختبران بلوچ

اهالی ریمدان روز جمعه۲۹ دی ماه ۱۴۰۲، در اعتراض به تیراندازی نیروهای نظامی به سمت شماری از سوختبران در رودخانه کلانی که منجر به زخمی شدن یک سوختبر شد، در مقابل پاسگاه تجمع کردند.

هویت سوختبر بلوچ “الله بخش کلمتی” اهل ریمدان که از ناحیه پا زخمی شده بود احراز شده است. معترضان خواستار پاسخگویی نیروهای نظامی شدند اما آنها  اعلام کردند که باز هم تیراندازی به سمت سوختبران را تکرار خواهند کرد. اهالی ریمدان اعلام کردند که در صورت تکرار تیراندازی، بازارچه مرزی ریمدان را مسدود خواهند کرد و اجازه صادرات و واردات را نخواهند داد.