کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی اهالی بهرام آباد جیرفت

روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، اهالی روستای بهرام آباد و متاع شهرستان جیرفت در اعتراض به فعالیت معدن مس قلعه ریگ در این منطقه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

گفته شده، مسئولان در حال تخریب محیط زیست، بی توجه به دام و زمین های کشاورزی و محل سکونت متعلق به مردم، درصدد مصادره زمین ها برای پیشبرد اهداف استخراجی معدن و عدم بکارگیری جوانان بومی و عدم مشخص کردن درآمد معدن برای شهروندان این منطقه هستند.