کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی افراد دارای معلولیت جسمی

صبح روز چهارشنبه 11 مردادماه گروهی از افراد دارای معلولیت جسمی در تهران در اعتراض به ارسال پیامکهای دروغین واریز پول به حسابهایشان دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم، پیامک‌ها حاکی از واریز مبالغی تحت عنوان «کمکهای موردی» از چند صد هزار تومان تا ۱۲ میلیون تومان است که به نام مددجویان و در سامانه ثبت شده اما در واقع به کام دیگران است. این پیامک‌ها در حالی ارسال شده که در واقعیت هیچ پولی به حساب افراد دارای معلولیت واریز نشده است.  به گفته یکی از معترضان واریز این ارقام نشان می‌دهد، رقم کلانی به اسم معلولان به حسابِ دیگران واریز می‌شود و بهزیستی هم حاضر به پاسخگویی در این خصوص نیست.