کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی اعضای تعاونی مسکن الماس شهر در تهران

جمعی از اعضای تعاونی مسکن کارکنان پروژه الماس شهر ناجا، روز شنبه ۱۲ خرداد ماه، با تجمع مقابل ساختمان تعاونی مسکن واقع در شهرک آزمایش تهران، خواستار پیگیری مشکلات خود شدند.

از قرار معلوم پروژه ۱۱۶ واحدی الماس شهر، از طریق یک شرکت ساختمانی برای کارکنان ناجا و گروهی دیگر از افراد به صورت آزاد خریداری می‌شود. در ابتدا قرار بود پروژه مورد نظر در زمین‌های فاز دو شهرک اندیشه ساخته شود اما بعداز تحویل مشخص می‌شود این پروژه در زمین‌های شهرک سر آسیاب ساخته شده‌ است.گفتنی است، بعد از گذشت ۱۵ سال از تحویل آپارتمان‌ها و صدور سند واحدها توسط فروشنده، تعاونی ناجا به بهانه بدهی، از تحویل اسناد مالکیت به اعضای تعاونی و سایر خریداران خودداری می‌کند و اکنون حدود ۱۵ سال است که بیش از ۱۱۶ خانواده گرفتار این مشکل شده‌اند.