کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

گرامی باد ۳۱ خرداد روز پیشمرگ کومه له.

برگی از تأریخ تقدیم به: خانواده رفیق جانباخته «سعید معینی» (خانه).

شمس الدین  امانتی.

یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱.

در سال ۵۹ به مناسبت سی و یکم خرداد روز پیشمرگ کومه له و دومین سالروز جانباختن رفیق «سعید معینی» در مهاباد و بوکان متینگ باشکوهی برگزار شد، که توجه شما را به متن پیاده شده سخنان یکی از رفقای پیشمرگ کومه له در این مراسم را جلب میکنم.

(برگرفته از خبرنامه کومه له.)

هم میهنان مبارز!

دو سال قبل در چنین روزی کاک «خانه» در جریان یک نبرد نابرابر همراه با هفت تن از همرزمانش در نزدیکی روستای «دری» (منطقه ماوت کردستان عراق) به دست رژیم فاشیست بعث به شهادت رسید.

رفیق «سعید معینی» اولین پیشمرگه کومه له و اولین شهید کومه له بود، به همین مناسبت روز سی و یکم خرداد از سوی سازمان ما «روز پیشمرگ کومه له» اعلام گردیده است.

تا درسهایی از ایمان، استقامت و فداکاری که این رفیق شهید در مبارزه برای بیداری زحمتکشان و علیه قدرت های ضد خلقی و وابسته به امپریالیسم به ما داده است، سرمشق همهٔ پیشمرگان کومه له قرار گیرد، و این روز یادآور زندگی افتخار آفرین همهٔ پیشمرگان شهید باشد.

کاک سعید همچون یک انقلابی راستین زندگی ساده ای داشت و همه هستی خودش را وقف خدمت به زحمتکشان کرد.

رفیق «سعید» در کار تولیدی، در غم و شادی، در رفع مشکلات، در کوشش برای ارتقای آگاهی سیاسی همواره دوست و رفیق و یاور زحمتکشان بود. از آنها آموخت و آموخته های خود را دوباره به میانشان می برد.

پیشمرگان ما از مبارزه رفیق«سعید معینی» این درس را فرا گرفته اند که هیچگاه قدرت خود را بر خلاف مصالح زحمتکشان بکار نبرند و همواره سیاست دفاع از منافع آنها و دیگر توده های ستمدیده، بر تفنگشان حاکم باشد.

آنها یاد گرفته اند که همواره در آموزش سیاسی خود و زحمتکشان بکوشند و تلاش نمایند که به کادرهای سیاسی، آگاه، فعال و با ایمان تبدیل گردند.

تجربهٔ انقلاب های دنیا این واقعیت را نشان می دهد که هر نیروی مسلحی که ارتباطش با توده مردم قطع و یا تضعیف گردد، نه تنها قادر نخواهد بود که در جهت مصالح آنان حرکت کند، بلکه به سربارشان نیز تبدیل خواهد شد.

پیشمرگان چنین راهی را نخواهند رفت، بلکه ما میخواهیم کارگران و دیگر زحمتکشان با مبارزهٔ یکپارچه از زیر بار رنج، استثمار و قدرت ستمگرانهٔ امپریالیستها و رژیم های وابسته به آنان آزاد گشته و سرنوشت خود را بدست گیرند.

«روز پیشمرگ کومه له» به یادمان میآورد که از زندگی شهید «سعید معینی» و نزدیک به صد شهید دیگر کومه له:

– درس خدمت صادقانه به زحمتکشان و رابطهٔ فشرده با آنان را بیاموزیم.

– هیچگاه نگذاریم بین زندگی مسئولین و پیشمرگان و توده ها تفاوتی باشد.

– رابطه رهبری با دیگر اعضاء و مسئولین و پیشمرگان بر اساس وحدت ایدئولوژیک و سیاسی و رفیقانه باشد.

– پیشمرگان ما مبلغ وحدت مبارزاتی حلق ها و طبقه کارگر ایران در بین زحمتکشان هستند و باید این پیوند را روز به روز مستحکم تر نمایند.

کاک سعید بر بنیاد این چنین پشتوانه ای بود که توانست ۱۶ ماه شکنجه وحشیانه و مداوم «ساواک» را تحمل کند و دم بر نیاورد و تا آخرین لحظه حیاتش همچون کوهی استوار در میدان مبارزه علیه ستمگران ایستادگی کرد.

یاد نخستین شهید و پیشمرگ کومه له را با ادامه راهش گرامی میداریم.