کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صفحه ویژه سالروز تأسیس حزب کمونیست ایران

گرامی باد سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران

 

برگزاری مراسمی در گرامیداشت ۱۱ شهریور سالروز تشکیل حزب کمونیست ایران در کشور آلمان شهرِ کلن
از همه انسانهای آزادیخواه، برابری طلب، دوستداران و اعضای حزب کمونیست ایران دعوت می کنیم که در این مراسم شرکت کنند.

پست های مرتبط این دسته

گرامیداشت یاد رفقا فواد مصطفی سلطانی، صدیق کمانگر و غلام کشاورز در سقز

-

گرامیداشت یاد رفیق جانباخته فواد مصطفی سلطانی، در بانه

-

برگزاری مراسم سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران در بانه

-

ادامه فعالیت تبلیغی  به مناسبت 11 شهریور در سنندج

-

گرامیداشت رفیق فواد و سالگرد تاسیس حزب در بانه

-

گرامیداشت سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران در سنندج

-