کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

گرامیداشت 26 بهمن در ژاورود

بنابه گزارش دریافتی از ژاورود جمعی از دوستداران کومهله و حزب کمونیست ایران در منطقه ژاورود به مناسبت فرارسیدن 26 بهمن روز کومه له به دیدار خانواده جانباختگان کومه له و حزب کمونیست ایران رفتند.

در جریان این دیدارها در سنندج و برخی از روستاهای اطراف، بار دیگر بر ادامه راه کلیه جانباختگان کومه له تا رسیدن به اهداف و آرمانهای والایشان تاکید شد.  همچنین جمعی از دوستدران کومه له در شهر سنندج نیز بر سرمزار چند تن از جانباختگان راه آزادی و برابری حاضر شده و آنها نیر بر ادامه راه جانباختگان تا رسیدن به پیروزی و آزادی تاکید کردند.