کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

گرامیداشت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان در سنندج

برپایه گزارش دریافتی جمعی از فعالان زن و اعضای گروه ژیوانو سنندج روز جمعە ۵ آذر بە مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان با برگزاری تجمعی در منطقه “گوێزە کوێر” آبیدر سنندج به خشونت علیه زنان اعتراض کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع پلاکاردهایی با مضمون “نه به خشونت علیه زنان”، “ما خواهان جامعه‌ای امن برای زنان هستیم”، “در برابر خشونت بی‌تفاوت نباشیم”، “همبستگی علیه نابرابری، فقر و خشونت”، “در دست داشتند.در این تجمع همچنین بیانیه گروه ژیوانو توسط یکی از اعضاء قرائت و دفترچه‌های آموزشی تهیه شده توسط  این گروه به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان در بین مردم توزیع شد.