کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

گرامیداشت یاد رفقای گردان شوان در بانه

گرامیداشت یاد رفقای گردان شوان در بانه 3

روز جمعه 25 اسفند ماه، جمعی از طرفداران و دوستداران کومله و حزب کمونیست ایران، همزمان با سالگرد جانباختن رفقای گردان شوان مراسمی در اطراف این شهر برگزار کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم با به اهتزاز درآوردن پرچم سرخ کومله و گذاشتن عکس رفقای جانباخته گردان شوان ضمن تجلیل از نیروهای پیشمرگ کومله، در مورد فداکاری و از خودگذشتگی این رفقا به سخنرانی پرداختند.شرکت کنندگان در این مراسم در آستانه سال جدید خورشیدی یک بار دیگر پیمانشان را با آرمانهای همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم تازه کردند و عهد بستندتا آخرین نفس به آرمانهای رفقای گردان شوان وفادار باشند.