کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

گرامیداشت ٢٥نوامبر روز جهانی علیە خشونت بر زنان در سنندج

بنا بە گزارش دریافتی از سنندج روز پنج شنبە ٤ آذر جمعی از زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب در این شهر طی مراسمی در کوە “آبیدر” روز جهانی خشونت علیە زنان را گرامی داشتند.

در این گردهمایی  یکی از زنان شرکت کنندە، طی سخنانی  بە تاریخچە و شکل گیری ٢٥ نوامبر و اهمیت جهانی این روز در مقابلە با خشونت علیە زنان پرداخت. همچنین در این گردهمایی توصیخاتی درمورد قتل های ناموسی در ایران و کردستان کە نشات گرفتە از فرهنگ طبقاتی و مردسالار است، دادە شد. مراسم در میان احساسات گرم حاضرین و شادباش این روز جهانی  به پایان رسید.

پست های مرتبط این دسته

بازداشت 9 شهروند دیگر در جریان اعتراضات مردمی در شهرهای کردستان

komalah

برگزاری مراسم خاکسپاری مختار احمدی در مریوان

komalah

آغاز اعتصاب عمومی در کردستان

komalah

افزایش بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در کرمانشاه

komalah

فراخوان احزاب کردستان برای اعتصاب در روز شنبه

komalah

اعتصاب اصناف و بازاریان در پیرانشهر و اشنویه

komalah