کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

گرامیداشت هشت مارس در ارومیه

 

برپایه گزارش دریافتی روز جمعه 12 دیماه جمعی از زنان مبارز و آزاده ارومیه،در بلندیهای این شهر فرا رسیدن روز جهانی زن را گرامیداشتند.

برپایه این گزارش، شماری از زنان انقلابی ارومیه با رفتن به بلندیهای شهر و پخش تراکتهایی با مضامین “گرامی باد 8 مارس،زن زندگی آزادی و با ژن ژیان آزادی به سوی انقلاب زنان می رویم” به استقبال هشت مارس روز جهانی زن رفتند.