کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

گرامیداشت سالگرد گردان شوان در سنندج

برپایه گزارش دریافتی روز جمعه 26 اسفند ماه به مناسبت فرا رسیدن سالگرد جانباختگان گردان شوان جمعی از هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران در سنندج به همین مناسبت مراسمی برگزار کردند.

این مراسم بر سر مزار رفیق جانباخته فتح الله لطفاللهنژادیان و با حضور جمعی از زنان و مبارز و دوستداران کومه له و حزب با سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیق سکوت به یاد کلیه جانباخگان راه آزادی و برابری آغاز شد. سکوت با قطع شعری شکسته شد. سپس یکی از حاضرین در مورد فدارکاری و جانبازیهای گردان شوان سخنانی ایراد نمود. گفتنی است اطراف محل برگزاری مراسم با پرچم های سرخ و پلادرهایی با مضامین” زنده باد کومه له، زنده باد حزب کمونیست ایران و گرامی باد یاد رفقای گردان شوان” مزین شده بود.