کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

گرامیداشت روز کومه له در مریوان

به گزارش دریافتی، جمعی از فعالین کومه له و حزب کمونیست ایران در شهر مریوان سالگرد اعلام موجودیت علنی روز کومه له در دو نقطه این شهر گرامیداشتند.

برپایه این گزارش،  به همین مناسبت ابتداء در گورستان مریوان و سپس در پشت محله های تازه آباد و دارسیران شماری راکت منور بسوی آسمان پرتاب شد و بدین ترتیب روز کومه له گرامی داشته شد.