کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

کودکان قربانیان خاموش منافع رژیم اسلامی نیستند

طبق گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تعداد کودکان  قربانی انفجار تروریستی چهارشنبه 13 دیماه کرمان به 22 نفر رسید.روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، اعلام کرده که یازده نفر از این قربانیان دختر و ۱1 نفر پسر هستند.اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان از سه روز پیش از مراسم یادبود سلیمانی تمام مدارس را تعطیل کرده بود تا دانش آموزان در اردوهای دانش آموزی با عنوان “زائر بهشت” در کرمان شرکت کنند. این امر بر اساس نامه اجرائی اصغر باقرزاده، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش، انجام گرفته بود. او در نامه تبلیغ کرده بود به منظور استفاده از ظرفیت عظیم مدارس به عنوان اصلی‌ترین و تاثیرگذارترین کانون حضور دانش‌آموزان همچنین مشارکت همه جانبه مدیران، معلمان، دانش‌آموزان و اولیا در مراسم فرمانده پیشین قدس باید تسهیلات فراهم شود. مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی استان کرمان نیز به دانش‌آموزانی که از «گلزار شهدای کرمان» دیدن کنند، وعده داده داده بود که آنها را به مرکز بازی‌های «تاما» نیز می‌برند.

علیرغم همه این شواهد خبرگزاری ها و روزنامه سرسپرده ادعا کرده اند دانش آموزان قربانی از جمله شرکت کنندگان در اردو نبوده و به همراه خانواده هایشان در مراسم شرکت کرده بودند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در قسمتی از متنی که در کانال تلگرامی اش منتشر نمود این دروغ را برملا کرد و نوشت:

“حضور اکثر دانش‌آموزان جان‌باخته با برنامه‌ریزی مدارس و اداره آموزش و پرورش و بدون حضور اولیای آنها انجام شده است.”

خبرگزاری های رژیمی تا کنون اسم و شهرت 22 قربانی کودک را منتشر کرده اند بدون اینکه به سن آنان اشاره نمایند. مطلعین منتقد برای جبران این نقیصه ی آگاهانه نوشتند که سن بسیاری از دانش‌آموزان قربانی کمتر از آن بوده که در یک مراسم سیاسی، تبلیغاتی و حکومتی شرکت کنند، مراسمی که از پیش میشد خطرات موجود در پروسه برگزاری آنرا پیش بینی کرد.

در این رابطه مدیر یک مدرسه، که از اعزام دانش آموزان تحت مسئولیش به مراسم سلیمانی خودداری کرده بود، در یک مصاحبه گفته که پیروی از بخشنامه‌ی تازه‌ی اداره کل آموزش و پرورش کرمان، فرستادن بچه‌ها به کام اژدهای مرگ بود. او می افزاید تقریبا از یک هفته قبل توی بوق و کرنا کرده بودند که این مراسم حتماً باید با شکوه برگزار بشود. در ادامه این درخواست بعضی از مدیران برای خود شیرینی دست به کارهای تبلیغی مضحکی زده بودند. یک معلم منتقد در این باره نوشته:

” هفته‌ی گذشته دانش‌آموزان مدرسه را وادار کردند در یک نمایش مضحک به عکس قاسم سلیمانی ادای احترام کنند. وارد مدرسه که شدم دیدم یک میز در لابی گذاشته‌اند با عکس او و دانش‌آموزان صف کشیده‌اند برای تقدیم گل. معاون مدرسه هم در حال فیلم گرفتن با موبایل بود. وقتی پرسیدم، گفتند که دستور از بالاست که این مراسم را برگزار و فیلم و عکس تهیه و مستندسازی کنید و بفرستید.”

تبلیغات و تمهیداتی که در مورد قربانیان مراسم قاسم سلیمانی فراهم شده بود ادامه فعالیت های ضد انسانی جمهوری اسلامی در 45 سال گذشته علیه کودکان دانش آموزمی باشد. جرائم این رژیم علیه کودکان و از جمله دانش آموزان لیستی طولانی را در بر میگیرد. محض یادآوری حکومت اسلامی از همان روزهای سرکار آمدن شروع به اعدام دانش آموزان کم سن و سالی کرد که تحت تاثیر جو انقلابی آن روزها در تظاهرات های ضد دولتی شرکت کرده و یا تعدادی نشریه پخش کرده بودند. پس از آن نوبت شرکت دادن کودکان، به کمک بسیج دانش آموزی، در میدان های جنگ ارتجاعی ایران و عراق رسید که در آن حداقل 35 هزار کودک قربانی شده و خانواده هایشان به عزا نشستند. در همان مدت تبلیغ خرافات، تحمیل پوشش اسلامی و حجاب اجباری به دختران، تنبیه دانش آموز در مدارس و در خانواده های مذهبیِ مرتجع بر مصائب کودکان افزود. محرومیت از تحصیل، تشدید فقر کودکان و گسیل میلیون ها تن از آنان به خیابان ها و بازار بی رحم کار، کودک همسری، تربیت و جلب کودکان به دستگاه های جاسوسی و نظامی و گسترش اعتیاد در میان آنها از جمله جرائم دیگر رژیم بر ضد کودکان است. بر متن همه اینها قربانی کردن کودکانِ دانش آموز در مراسمهای گوناگون دولتی انجام گرفته است.

دانش آموزان تسلیم سرنوشتی نشده که رژیم برای آنها رقم زده و همیشه معترض بوده اند. اوج این اعتراضات در جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” به نمایش در آمد. تظاهرات ها و اشکال گوناگون اعتراضات کودکان دانش آموز، با نقش برجسته دختران، مایه الهام و گسترش اعتراضات انقلابی در داخل و خارج گردید. دانش آموزان بر متن جنبش انقلابی ژینا آگاه تر، متشکل تر و جسورتر شده و به اسارات گرفتن هزاران نفر از آنان، جانباختن بیش از 70 کودک و پخش سم در کلاس هایشان نتوانست از میزان شجاعت و جسارت آنها بکاهد. در این روزهای روبرو شدن با فاجعه مراسم قاسم سلیمانی آنها و والدینشان به شیوه ای اعتراض آمیز این سخن پدر یک دانش آموز کرمانی را تکرار میکنند که در روز 13 دیماه و انفجار های تروریستی مذکور گفت: ” این آدم‌های بی‌لیاقتِ هرزه، شایستگی حکومت برما را ندارند.”