کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

کمبود پزشک و پرستار در ایران

بنا به گفته رئیس سازمان نظام پرستاری رژیم، ایران با کمبود ۱۲۵ هزار پزشک و پرستار تا سال ۱۴۰۴ روبرو خواهد بود.

گفتنی است، پیش از این نیز مقام‌های دولتی در وزارت بهداشت و درمان کمبود پزشک و پرستار را اعلام  کرده و رقم آن را حدود ۷۰ هزار تن برآورد کرده بودند. وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی اما بدون توجه به این مسئله، به تازگی طرح تغییر عنوان معاونت پزشکی در این وزارتخانه را در دستور کار قرار داده است.