کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

کمبود شدید مواد غذایی در غزه

برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 9 اسفندماه نسبت به بروز قحطی عمومی در غزه هشدار داد و همزمان یک مقام ارشد سازمان ملل اعلام کرده که دستکم ۵۷۶ هزار نفر از جمعیت آوارگان غزه در یک قدمی قحطی هستند.

مقامات ارشد سازمان ملل در امور بشردوستانه با اشاره به کمبود شدید مواد غذایی در نوار غزه،اعلام کردند که کامیون های کمک رسانی هدف گلوله قرار می گیرند.این مقامات تاکید کردند که یک چهارم جمعیت غزه برابر با دستکم ۵۷۶ هزار نفر در آستانه قحطی قطعی قرار دارند.همزمان هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل به اعضای شورای امنیت گفته است که احتمال دارد اوضاع غزه در آینده ای نزدیک از آنچه هست بدتر شود.وزارت بهداشت غزه نیز در همین روز در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که تعداد قربانیان فلسطینی در نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به این سو به ۲۹۸۷۸ نفر رسیده است.در این بیانیه همچنان آمده است که ارتش اسرائیل طی ۲۴ ساعت گذشته دستکم ۹۶ فلسطینی دیگر را کشته و ۱۷۲ فلسطینی را مجروح کرده است.