کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

کشتە و زخمی شدن ٤٨ کولبر طی یک هفتە گذشتە

از یازدە آبان‌ماه تا ١٧ آبان‌ماه ١٤٠٢،دست‌کم ٤٨ کولبر بر اثر شلیک مستقیم،ضرب و شتم نیروهای هنگ‌مرزی و انفجار مین کشتە و زخمی شده اند.

طبق گزارشات مختلفی کە در روزهای گذشتە دریافت شده است،نیروهای هنگ‌مرزی بە شکلی گستردە و بی‌سابقە اقدام بە کمین‌گذاری،تیراندازی‌های وسیع و همچنین ضرب و شتم شدید و دستگیری کولبران در مرزهای بانە و نوسود کردەاند.از این تعداد یک کولبر با هویت آزاد ستارپناه ۴۳  ساله و اهل روستای «دره‌زیارت» از توابع شهرستان سقز با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی کشتە شدە است.دو کولبر دیگر نیز با هویت پیام رضایی،کولبر اهل روستای “پیلە” از توابع شهرستان مریوان و شهرام امینی، کولبر ۱۷ ساله اهل سقز،بر اثر انفجار مین زخمی شدند.گفتنی است که دستکم 45 کولبر دیگر نیز با شلیک مستقیم و ضرب و شتم نیروهای هنگ‌مرزی زخمی شدەاند،از جملە یک کودک ١٦ سالە با هویت مبین (فامیلی نامشخص) از اهالی شهر نودشه کە با سلاح «کلاشینکف» مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در معرض خطر قطع عضو قرار دارد.