کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

کشتە و زخمی شدن سە کولبر در مرز  نوسود

بامداد روز جمعە بیست و پنجم شهریورمادە، سە کولبر در شوشمی واقع در نوار مرزی نوسود، از توابع پاوە، با شلیک نیروهای مرزبانی کشتە و زخمی شدند.

به گفته مردم محلی پاوە هویت کولبر کشته شده “اسماعیل عبدی” اهل جوانرود ٣٢ سالەمی باشد. همچنین در جریان این تیراندازی دو کولبر دیگربه نام های مختار فتاحی” ٣٦ سالە و حمید احمدی “زخمی شدند. گفتنی است کولبران زخمی از ناحیە بازو و گردن زخمی شدەاند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-