کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

کشته و مجروح شدن ۴۳ سوختبر بلوچستانی در ده روز اول فروردین

کشته و مجروح شدن ۴۳ سوختبر بلوچستانی در ده روز اول فروردین

از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۳ تا دهم فروردین دستکم ۴۳ سوختبر بر اثر تیراندازی مستقیم،تعقیب و گریز مامورین نظامی و حوادث جاده ای جان خود را از دست داده و مجروح شده اند.

در این فاصله زمانی ۲۵ سوختبر جان خود را از دست داده و ۱۸ نفر دیگر عمدتا بر اثر تیراندازی مستقیم،تعقیب و گریز و خارک انداختن توسط نیروهای نظامی دچار حادثه واژگونی خودرو و آتش سوزی شده و مجروح گردیده اند.از هویت ۶ سوختبر جان باخته و ۱۳ سوختبر مجروح شده تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دسترس نیست.