کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

کشته و زخمی شدن پنج سوختبر بلوچ  در محور دشتیاری

روز جمعه ۳۰ تیرماه، در پی تصادف دو دستگاه خودرو سوختبری در محور دشتیاری، سه سوختبر زخمی شده و دو سوختبر دیگر جان خود را از دست دادند.

هویت یکی از سوختبران جانباخته، «شعیب کلمتی»، ۳۲ ساله و اهل ریمدان گزارش شدە است. تا این لحظه از هویت سه سوختبر مجروح و سوختبر دیگری که جان خود را از دست داده است، اطلاعی در دست نیست.  سوختبری از جمله کارهای نامتعارف و خطرآمیزی محسوب می‌شود که بسیاری از مردم بلوچ در بلوچستان بدلیل نبود شغل مناسب و پایدار اجباراً به آن روی آوردەاند. تصادف، واژگونی خودرو و تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی، بخشی از خطراتی هستند که در این راه جان سوختبران را تهدید می‌کند. با استناد به گزارش فعالین بلوچ در سال ۲۰۲۲ میلادی دستکم ۱۰۵ سوختبر بلوچ با تیراندازی نیروهای نظامی، تصادفات رانندگی و آتش گرفتن خودرو جان خود را از دست داده و ۵۲ تن دیگر نیز طی این حوادث زخمی شدند.