کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

کشته و زخمی شدن ٩٠۴ کولبر در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی

در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور انتصابی ایران از ١٢ مردادماه ١۴٠۰ تا روز یکشنبه 30 اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳،جمعاً ۹٠۴ کولبر کشته و زخمی شدند.

به گزارش کانال تلگرامی کولبرنیوز از مجموع ٩٠۴ کولبر کشته و زخمی، ۱١٩ کولبر معادل(%١٣) کشته و ٧٨۵ کولبر معادل(%٨٧) زخمی شده‌اند.از مجموع ٩٠۴ کولبر کشته و زخمی ۶٩١ مورد معادل (%٧۶) با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی رژیم صورت گرفته است.داده‌های ثبت شده در مرکز آمار کولبرنیوز همچنین نشان می‌دهد که شروع سال ۱۴۰۳ برای کولبران در مرزهای کردستان،توام با خشونت و کشتار بوده و در این فاصله زمانی شمار زیادی از کولبران بر اثر عواملی از جمله تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی کشته و تعداد زیادی کولبر دیگر نیز زخمی شدند.