کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

کشته و زخمی شدن سه شهروند بلوچ توسط نیروهای حکومتی

روز چهارشنبه 15ی اذرماه 1402، نیروهای لباس شخصی رژیم سوختبری را در کلگان با شلیک مستقیم کشتند و در سراوان نیز پدر و فرزندی را به رگبار بستند که در اثر این حادثه فرزند کشته و پدر زخمی بازداشت شد.

ظهر چهارشنبه، اتومبیل دو شهروند بلوچ به نامهاییاسین ریگی” 26 ساله و فرزندش محمد  توسط لباس شخصیهای حکومت در خیابان حمزه سراوان مورد هدف گلوله قرار گرفته و فرزند کشته و پدر به گروگان گرفته شده است. از سوی دیگر نیروهای اطلاعاتی رژیم در منطقه سرخه کلگان، سوختبری را با ناممهدی درزاده” 23 ساله، هدف شلیک مستقیم قرار دادند و او را در حالیکه تنها یک گالن سوخت بر روی موتورسیکلتش داشت کشتند.