کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

کشته و زخمی شدن سه سوختبر بلوچ در چابهار

روز پنجشنبه 21 دی ماه دستکم سه سوختبر بلوچ در پسابندر چابهار به دلیل برخورد دو قایق کشته و زخمی شدند.

هویت سوختبر کشته شده که به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده “اسلم جدگال” می‌باشد و از هویت دو سوختبر زخمی تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دسترس نیست.بر اساس این گزارش دو قایق سوختبر از ترس توقیف توسط گلف دریابانی،با سرعت زیاد در حال حرکت بودند که با یکدیگر برخورد کردند.سوختبری از جمله کارهای نامتعارف و خطرآمیزی محسوب می‌شود که بسیاری از مردم بلوچ در بلوچستان بدلیل نبود شغل مناسب و پایدار اجباراً به آن روی آوردەاند.تصادف،واژگونی خودرو و تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی بخشی از خطراتی هستند که در این راه جان سوختبران را تهدید می‌کند.