کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

کشته و زخمی شدن دست‌کم ٤٧ نظامی ارتش ترکیه

طبق اخرین گزارشها ، از غروب جمعە ١٢ ژانویە، ٢٢ دیماه، درگیری‌های شدیدی میان گریلاهای آزادی کردستان و نیروهای ارتش ترکیه در ارتفاعات اطراف شهر آمیدیە در منطقە زاپ اقلیم کوردستان در جریان است.

دو موضع ارتش ترکیه از سوی گریلاها کنترل و پاکسازی شدەاند. گفتنی است، دست‌کم ٢٠ نظامی ترکیه کشتە شدە و ٢٧ نفر دیگر نیز زخمی‌شدەاند کە وضعیت ١١ تن از زخمی‌ها وخیم گزارش شدە است.ارتش ترکیە در ساعات گذشتە چند بار تلاش کردە است جنازە کشتەهای خود را با هلیکوپتر از منطقە خارج کند. اما بە دلیل تداوم درگیری‌ها هلیکوپترها نتوانستەاند بە محل نزدیک شوند.