کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

کشته و رخمی شدن 15 کارگر در محل کار

طی دو روز گذشته 2و 3 شهریور ماه، به دلیل نبود امکانات لوازم ایمنی در محیط کار 15 کارگر در شهرهای کارون، همدان و شوشتر دچار حادثه شدند.

بر پایه این گزارش، در این حوادث 10 کارگر مصدوم شدند و ۵ کارگر دیگر جان خود را از دست دادند. در حادثه نخست، چهار کارگر بر اثر ریزش چاه بیمارستان سینای شهرستان کارون دچار مصدومیت شدند و به بیمارستان منتقل شدند. در حادثه دوم، یک کارگر ۳۴ ساله در حال کار بر روی داربست ساختمان در همدان سقوط کرد و  جانباخت. در حادثه سوم نیز، 4 کارگر یک استخر ماهی در روستای درب خزینه شهرستان شوشتر بر اثر استنشاق گاز آمونیاک، جان خود را از دست دادند و 6 کارگر دیگر دچار مصدومیت شدند و به بیمارستان منتقل شدند.