کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

کشته شدن 11تن در حمله اسرائیل به سفارت ایران در دمشق

روز دوشنبه 13 فروردین ماه، 11 تن از جمله سه فرمانده ارشد نیروی سپاه پاسداران رژیم در حمله اسرائیل به سفارت رژیم جمهوری  اسلامی در دمشق کشته شدند.

طبق گزارشات منتشر شده، هویت فرماندهان کشته شده، “محمدرضا زاهدی”، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، شاخه سوریه و لبنان، “حسین امین الله”، رئیس ستاد کل نیروی قدس سپاه پاسداران، شاخه سوریه و لبنان، و “حاج رحیمی”، جانشین محمد رضا زاهدی از شاخه سوریه و لبنان نیروی قدس سپاه پاسداران می باشند.