کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

کشته شدن یک کارگر مقنی در استان فارس

روز پنج شنبه 28 شهریور ماه، یک کارگر به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محیط کار در استان فارس جانباخت.

بر اساس این گزاش، یک کارگر 25 ساله در حین کار در یک چاه براثر سقوط سنگ جان باخت. گفتنی است ، این حادثه در روستای “شهر میان” در شهرستان ” اقلید” واقع در استان فارس روی داده است. شایان ذکر است، ایمنی محیط کار در ایران در سطح بسیار پایین قرار دارد و دولت و کارفرما در راستای سیاست سودپرستی به تامین امنیت جانی کارگران اهمیت نمی دهند.