کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

کشته شدن یک کارگر در چالوس

روز پنج شنبه  21 شهریور ماه، به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار 1 کارگر در شهر چالوس جان باخت.

بر اساس این گزارش، یک کارگر ۴۲ ساله در حال ساخت یک ورزشگاه در چالوس به دلیل سقوط از ارتفاع به شدت مجروح شد و در دم جان باخت. گفتنی است، ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده است ‌که رتبه بسیار پایینی است و آشکارا به حفظ امنیت جانی کارگران د رمحل کار بی اعتنایی نشان میدهند.