کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

کشته شدن یک شهروند در پی تیراندازی نیروهای انتظامی در زاهدان

روز سه شنبه 29 مرداد ماه یک شهروند اهل زاهدان در جریان تیراندازی نیروهای انتظامی رژیم به سمت خودروی وی کشته شد.

برپایه گزارش منتشره، ماموران رژیم در حد فاصل “گراغه” به ظن حمل سوخت قاچاق به سوی خودرو “حمزه براهویی” ۲۸ ساله شلیک کرده و در نتیجه این تیراندازی نامبرده در دم جان باخت. به گفته شاهدان عینی، حمزه براهویی هیچ بار قاچاقی همراه نداشته است. گفتنی است براساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران سالانه دهها نفر از شهروندان عمدتا بلوچ در استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در تیراندازی ماموران کشته می شوند، عمده این افراد کسانی هستند که به کار فروش و جا‌به جایی سوخت مشغول اند.