کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

کشته شدن یازده نفر در ریزش سقف سالن ورزشی در چین

رسانه‌های دولتی چین روز یکشنبه 1 مردادماه گزارش دادند که دستکم ۱۱ نفر پس از ریزش سقف سالن ورزش یک مدرسه در حالیکه یک تیم والیبال دختران در حال تمرین در آن بودند،جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته مقامات محلی ۱۹ نفر هنگام بروز این حادثه در این سالن ورزشی گیر افتاده بودند که تنها هشت نفر آنها زنده مانده‌اند.طبق گفته شاهدان عینی،بسیاری از قربانیان کودک هستند.تحقیقات اولیه نشان می‌دهد،پرلیت که نوعی سنگ آتشفشانی با بافت شیشه‌ای است،در سقف این ساختمان استفاده شده بود که با بارش باران و انباشته شدن آب،در نهایت موجب فروریختن سقف شده است.گفتنی است که استانداردهای ایمنی پایین و ساخت‌ و ساز غیراصولی همچین حوادثی را در چین رایج کرده است