کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

کشته شدن چهار مهاجر اهل افغانستان توسط مرزبانان ایران

گزارشات منتشرشده حاکی از کشته‌شدن چهار مهاجر افغانستانی به دست نظامیان ایران در روز یکشنبه 11 تیرماه در منطقه مرزی و مجروح شدن یک نفر دیگر از مهاجران اهل افغانستان است.

این مهاجران شامگاه یکشنبه هنگامی که قصد داشتند از مرز ایران و افغانستان عبور کنند، هدف تیراندازی قرار گرفتند.گفتنی است که این دومین حادثه تیراندازی ماموران ایرانی به مهاجران اهل افغانستان در این ماه است.برخی از خبرگزاری ها پیشتر تایید کرده بودند که در سال ۱۴۰۱ یازده تن از مهاجران اهل افغانستان به ضرب گلوله مرزبانان و نیروهای نظامی ایران به قتل رسیده اند.قابل ذکر است که از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان شمار مهاجرانی که به امید رسیدن به سرزمینی امن مهاجرت می کنند،افزایش چشمگیری یافته است.این درحالی است که رژیم ایران هم محدودیت‌های بیشتری بر مهاجران اهل افغانستان تحمیل کرده است.