کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

کشته شدن دو شهروند بلوچ توسط افراد مسلح در شهرستان گلشن

دو شهروند بلوچ، روز شنبه 12 خرداد ماه، در شهرستان گلشن توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند.

هویت این دو شهروند بلوچ “واحدبخش سپاهی” (رئیسی) ۴۲ ساله و “خدارحم رئیسی” ۴۰ ساله هر دو اهل جالق احراز شده است. گفته می شود افراد مسلح خدارحم رئیسی را از جالق ربوده و در اطراف شهر با بستن دست، پاها و دهان، با ضربات متعدد چاقو به سر، وی را به قتل رساندند. همچنین افراد مسلح واحدبخش سپاهی را در شهر جالق مورد هدف تیراندازی قرار دادند که وی نیز با اصابت مرمی گلوله به شکم و پهلو جان خود را از دست داده است.