کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

کشته شدن دو شهروند بلوچ براثر تیراندازی نیروهای نظامی در ایرانشهر

نیروهای انتظامی رژیم در چهارراه پاستور شهر ایرانشهر، روز جمعه ۱۱ خرداد ماه، بدون ایست و هشدار قبلی بە سمت دو شهروند بلوچ تیراندازی کردند کە بر اثر آن هر دو شهروند با اصابت چند گلوله جان خود را از دست دادند.

در حال حاضر محل تیراندازی توسط نیروهای نظامی و امنیتی محاصره شده است.از علت تیراندازی نیروهای نظامی رژیم به این شهروندان و نیز هویت این دو شهروند اطلاعی در دست نیست. لازم به ذکر است، در چند روز گذشته نیز در اتفاق مشابهی نیروهای نظامی و امنیتی رژیم در مرکز شهر سراوان با شلیک مستقیم و بدون هشدار قبلی به سمت یک خودرو تیراندازی کردند. در آن حادثە نیز دو تن از سرنشینان از جمله یک کودک ۱۴ ساله با اصابت گلوله جان خود را از دست داده و دو تن دیگر از جمله یک زن و یک کودک هفت ساله بەشدت مجروح شدند.