کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

کشته شدن دستکم 17 کولبر طی 70 روز در نوارهای مرزی کردستان

از ابتدای سال 1403 تاکنون جمعاً 17 کولبر از جمله یک کودک‌کولبر در نوارمرزی کوردستان کشته شده‌اند.

با استناد به آمار ثبت شده در کانال تلگرامی کولبرنیوز از ابتدای سال 1403 و طی 70 روز اخیر،جمعاً 17 کولبر در نوارمرزی کوردستان بر اثر عواملی همچون تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی، سرمازدگی، ایست قلبی و سقوط از کوه در ارتفاعات مرزی کوردستان جان‌شان را از دست داده‌اند.بر اساس آمارهای ثبت شده در این کانال تلگرامی از مجمع 17 کولبری که جانشان را از دست داده‌اند، 12 کولبر معادل (%71) با تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی، 1 کولبر بر اثر ایست قلبی در حین کولبری، 2 کولبر بر اثر سرمازدگی و 2 کولبر نیز بر اثر سقوط از کوه در حین تعقیب و گریز توسط نیروهای هنگ‌مرزی جان‌شان را از دست داده‌اند.لازم به ذکر است که یکی از این کولبران با هویت “هستیار عبدالکریمی 15 ساله” کودک‌کولبر بوده است.