کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

کشتن و ربودن شهروندان عفرین از جانب شبه نظامیان وابسته به ترکیه

به گزارش نهاد حقوق بشر شهر عفرین “روشین”، نیروهای شبه نظامی وابسته به ترکیه، طی دو ماه اخیر، اقدام به کشتن ٦ شهروند و ربودن ٩٥ شهروند کرده اند.

در این گزارش آمده است، علاوه بر کشتن و ربودن شهروندان عفرین، این نیروها نزدیک به ٣ هزار درخت زیتون منطقه را نیز، با هدف فروختن و سوزاندن بریده اند. گفتنی است این جنایات نیروهای مسلح وابسته به ترکیه، جلوی چشمان دولتهای جهان روی میدهد وهمگی چشم بر آن بسته اند.